المعادن الصينية محطم 600 400 أوج

تعرفه‌های مصرف برق در فاز دوم هدفمندی/ شرایط تشویق یا جریمه ...

از این رو مطابق با تعرفه های جدید افزایش قیمت برق مجموع ساعات اوج بار 4 ساعت و ساعات کم باری 8 ساعت تعیین شده که تشخیص ساعات مزبور ... مازاد 500 تا 600, 370 تومان ... کل مصرف اوج بار در دوره (ضرب در) 400 ریال = اضافه پرداختی مصارف اوج بار.

أعرف أكثر

تعرفه‌های مصرف برق در فاز دوم هدفمندی/ شرایط تشویق یا جریمه ...

از این رو مطابق با تعرفه های جدید افزایش قیمت برق مجموع ساعات اوج بار 4 ساعت و ساعات کم باری 8 ساعت تعیین شده که تشخیص ساعات مزبور ... مازاد 500 تا 600, 370 تومان ... کل مصرف اوج بار در دوره (ضرب در) 400 ریال = اضافه پرداختی مصارف اوج بار.

أعرف أكثر